סדנת eazyBI

eazyBI הוא plugin רב-עוצמה של JIRA, והוא מאפשר יצירת דוחות, גרפים ו-Dashboards בצורה מאוד קלה, ע"י drag and drop

מתודה מציעה הכשרה בנושא המורכבת משני שלבים:

 • קורס בסיסי בן 8 שעות אקדמאיות
 • קורס למתקדמים בן 4 שעות אקדמאיות

מועדי הסדנה: 3, 5, 12 ביוני בין השעות 13:00-17:00

 

לקבלת טופס הרשמה בדוא"ל, נא למלא את הפרטים הבאים: יש למלא את כל השדות

שם מלא

שם ארגון

כתובת דוא''ל

טלפון

מידע נוסף

eazybi_trans

Basic (8 academic hours)

 • EazyBI Orientation:
  • Home page in JIRA
  • Source Data
  • Analyze (Cube): create Reports and Charts
  • Drilldown capabilities
  • Dashboards
  • Show EazyBI Report or Dashboard in JIRA Dashboard and Confluence Page
  • EazyBI documentation and support
  • Exercise
 • Data model:
  • Dimensions, Dimension Hierarchy and levels, Measures
  • The difference between Dimensions, Measures and Properties
  • Dimension menus: select members, Calculated members, All hierarchy level members, Drill into or expand
  • Exercise
 • Designing Reports 
  • Report toolbar
  • Chart types
  • Rows, Columns, Pages
  • Selecting the members in the rows/columns
  • Sorting, column order, remove a column
  • Filtering rows with regular expression
  • Time dimension - analyzing trends
  • Filtering time rows with regular expression
  • Cell formatting
  • Issue Dimension
  • Issue Properties measures
  • Built-in custom fields (e.g. Agile)
  • Exercise
 • Designing Dashboards:
  • Designing a dashboard
  • Common dashboard filters
  • Subcribe to a dashboard (get it periodically by email as PDF attachment)
  • Exercise
 • Calculated members and Calculated measures:
  • Overview and how to define them
  • Several simple examples
  • Exercise
 • Overview of:
  • Configuring Source Data
  • Accounts and user permissions
 • Final Exercise

 

Advanced (4 hours)

 • Analyzing hisory of status: transition, transition status, import value changes for a custom field
 • Exercise
 • Calculated members, Calculated measures, Tupples: understand several useful examples
 • Exercise
 • Advanced settings for custom fields: overview and show example
 • JavaScript calculated custom fields: overview and show example
 • Analyze several complex reports and understand their design
 • Final Exercise

 

מתעניין בנושא אחר

כתבו לנו מה אתם מחפשים

מלאו את הטופס ואנחנו נחזור אליכם עם פרטים נוספים

מתעניין בנושא אחר

נגישות