סדנת eazyBI

eazyBI הוא plugin רב-עוצמה של JIRA, והוא מאפשר יצירת דוחות, גרפים ו-Dashboards בצורה מאוד קלה, ע"י drag and drop

מתודה מציעה הכשרה בנושא המורכבת משני שלבים:

 • קורס בסיסי בן 8 שעות אקדמאיות (שני מפגשים בני 4 שעות)
 • קורס למתקדמים בן 4 שעות אקדמאיות

במהלך הקורס המשתתפים יתרגלו את החומר באופן מעשי

מועדי הסדנה: 2, 4, 11 בדצמבר בין השעות 13:00-17:00

 

לקבלת טופס הרשמה בדוא"ל, נא למלא את הפרטים הבאים: יש למלא את כל השדות

שם מלא

שם ארגון

כתובת דוא''ל

מס' טלפון

מידע נוסף

eazybi_trans

Basic (8 academic hours)

EazyBI Orientation:

 • Home page in JIRA
 • Source Data
 • Analyze (Cube): create Reports and Charts
 • Drilldown capabilities
 • Dashboards
 • Show EazyBI Report or Dashboard in JIRA Dashboard and Confluence Page
 • EazyBI documentation and support

 

Data model:

 • Dimensions, Dimension Hierarchy and levels, Measures
 • The difference between Dimensions, Measures and Properties
 • Dimension menus: select members, Calculated members, All hierarchy level members, Drill into or expand

 

Designing Reports:

 • Report toolbar
 • Chart types
 • Rows, Columns, Pages
 • Selecting the members in the rows/columns
 • Sorting, column order, remove a column
 • Filtering rows with regular expression
 • Time dimension - analyzing trends
 • Filtering time rows with regular expression
 • Cell formatting
 • Issue Dimension
 • Issue Properties measures
 • Built-in custom fields (e.g. Agile)

 

Designing Dashboards:

 • Designing a dashboard
 • Common dashboard filters
 • Subcribe to a dashboard (get it periodically by email as PDF attachment)

 

Calculated members and Calculated measures:

 • Overview and how to define them
 • Several simple examples

 

Overview of:

 • Configuring Source Data
 • Accounts and user permissions

 

Advanced (4 hours)

 • Analyzing hisory of status: transition, transition status, import value changes for a custom field
 • Calculated members, Calculated measures, Tupples: understand several useful examples
 • Advanced settings for custom fields: overview and show example
 • JavaScript calculated custom fields: overview and show example
 • Analyze several complex reports and understand their design

 

מתעניין בנושא אחר

כתבו לנו מה אתם מחפשים

מלאו את הטופס ואנחנו נחזור אליכם עם פרטים נוספים

מתעניין בנושא אחר

נגישות