קורס eazyBI

dsrth er erwtewr tret ret er

מתודה מציעה קורס Webinar בנושא eazyBI. (הקורס מוקלט)

הקורס מורכב משלושה מפגשים בני עד חמש שעות כל אחד ויערך בשפה האנגלית. כל מפגש יכלול עד שעה של שאלות ותשובות מקוונות בסופו.

מועדי הקורס 15,16,17 בפברואר 2021 בשעות 10:00-15:00

לקבלת טופס הרשמה בדוא"ל, נא למלא את הפרטים הבאים:

יש למלא את כל השדות

54321 – הערה: תנאי מקדים לקורס EazyBI הוא לפחות ניסיון כלשהו בשימוש ב- JIRA כמשתמש

54321

* The online course will only take place with a minimum number of registered participants. We reserve the right to cancel the online course in advance if the number of registered people is too low. In that case, a cancellation email and refund will be sent to all registered people.

Basic (8 academic hours)

EazyBI Orientation

 • Home page
 • Source Data
 • Analyze (Cube): create Reports and Charts, Rows, Columns, Pages
 • Dashboards
 • Embed EazyBI Report or Dashboard in JIRA Dashboard / Confluence Page
 • EazyBI documentation, Community (forum), and support

Data model

 • Dimensions, Members, Measures and Properties
 • Dimension Hierarchies, Hierarchy levels
 • Time Dimension, Issue Dimension
 • User Group Dimensions
 • Measures Dimension: Predefined, Agile, Distinct, Issue Properties, Other Properties, User Defined
 • Drill Through/Into/Across

Designing Reports

 • Reports designer toolbar
 • Bookmarking members
 • Member menu in rows, Member/Measure Menu in Columns
 • Filter rows/members
 • Cell formatting
 • Report types: Table, Bar, Line, Pie, Scatter, Timeline, Gantt, Gauge
 • Range Bar Chart vs. Gantt Chart
 • Analyzing Date custom fields

Designing Dashboards

 • Designing a dashboard
 • Common dashboard filters
 • Subscribe to a dashboard (get it periodically by email as PDF attachment)

Analyzing History

 • Cumulative flow diagram
 • Cycle Time
 • Sprint burndown
 • Version burndown

Introduction to Calculated Members and Measures

 • Calculated members
 • Calculated Measures

Advanced (4 hours)

Calculated Measures

 • Context of a Measure, using Tuples
 • Analyze changes of a custom field
 • Useful functions and keywords when creating calculated measures
 • Using descendants() function for getting correct and fast results in drill down
 • Using the nonempty button

Advanced settings

JavaScript calculated dimensions/measures

Custom Javascript Code in Source Data settings

EazyBI Account Admin

 • Creating new accounts and configuring Source Data
 • Considerations for account cube size
 • Limiting import using JQL
 • User permissions
 • Export/Import reports/dashboards between accounts
מתעניין בנושא אחר

כתבו לנו מה אתם מחפשים

מלאו את הטופס ואנחנו נחזור אליכם עם פרטים נוספים

מתעניין בנושא אחר

נגישות